Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 19η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄

  • Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Πρόσκληση δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δωρίδος (Α.Π. 4036-15.05.2020)