Διακήρυξη Συνοπτικής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου “Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Μανάγουλης ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ “

  • Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ Δημ. οδοποιία Μανάγουλης με ΑΔΑ