Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Δαπάνη για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υποστήριξη εφαρμογών (Διοικητικές – Οικονομικές) – Αξιοποίηση ηλεκτρονικού Δικτύου για πληρωμή μέσω τράπεζας»

  • Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020

8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με ΑΔΑΜ

9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΔΑ 91ΠΗΩ9Ζ-ΗΨΒ