Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης, ψηφιακής φωτογράφησης και καταμέτρησης των παροχών ύδρευσης – πιστοποίηση παράνομων / αδήλωτων παροχών στις δε Ευπαλίου, Τολοφώνος, Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος»

  • Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020

8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ με ΑΔΑΜ

9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ 65ΖΨΩ9Ζ-ΣΘ0