Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄

  • Σάββατο, 07 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος (Α.Π. 2122-06.03.2020)