Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄

  • Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

1η Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος (Α.Π. 1580-20.02.2020)