ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της 1062/2019 (ΑΔΑ: Ω2Φ89Ζ-8Φ4) απόφασης Δημάρχου Δωρίδος “Σύσταση – Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Δωρίδος”

  • Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1062-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ -66ΝΚΩ9Ζ-0ΝΜ