Συμπλήρωση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 807/8042/1-9-2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, με θητεία έως 31-8-2020

  • Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

ΨΞΠ7Ω9Ζ-Λ09