Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, ξενώνα Κροκυλείου

  • Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2020

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04-02-2020 ΜΕ ΑΔΑ