ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Εκτέλεση της Υπηρεσίας (Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος)

  • Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ