Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

  • Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος (Α.Π. 577-24.01.2020)