Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00΄,

  • Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος (Α.Π. 11586-19.12.2019)