Οριστικοί πίνακες πρόσληψης γυμναστών στο πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού “Άθληση για όλους”

  • Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΤΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ