Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στα POS του Δήμου – κανονικά οι πληρωμές

  • Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ευπάλιο     13/12/2019

Αρ. πρωτ.   11418

Διεύθυνση     :  330 56  ΕΥΠΑΛΙΟ

Πληροφορίες :  Μπαράκος Ευθύμιος
Τηλέφωνο       :  2634 3 50020
Fax                   :   2634 0 51228

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα σχετικά με την είσπραξη χρημάτων μέσω POS έχει επιλυθεί και ζητούμε συγνώμη για την τυχόν ταλαιπωρία.

Ο Προϊστάμενος

Χασούρας Ξενοφών