Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 08 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00΄

  • Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος (Α.Π. 11042-04.12.2019)