Διακήρυξη κατασκευής ύδρευσης στη θέση “Φλέβα” της Κοινότητας Σεργούλας Δ.Ε. Ευπαλίου

  • Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης ΤΚ Σεργούλας με ΑΔΑΜ-compressed

ΤΕΥΔ (1)