Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) της κοινότητας Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων».

  • Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

ΜΙΣΘΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ 22-11-2019