Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄

  • Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος (Α.Π. 10666-22.11.2019)