Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄

  • Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος (Α.Π. 10286-08.11.2019)