Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, στις 03 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄

  • Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος (Α.Π. 8924-27.09.2019)