Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30΄

  • Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος 7917-28.08.2019