Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, προκατασκευασμένου πολυσυστήματος στέγασης-Κτιρίου αποδυτηρίων (Γηπέδου Μαλαμάτων- Μανάγουλης-Καστρακίου)”

  • Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

διακήρυξη

Διόρθωση στοιχείων διακήρυξης

περιληψη

ΤΕΥΔ

GHPEDO-MALAMATA-KATOPSEIS (1)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ