Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, στις 08 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄

  • Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 7070-02.08.2019