Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄

  • Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 5839-04.07.2019