Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄

  • Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 5377-21.06.2019