Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄

  • Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 4853-05.06.2019 (1)