Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄

  • Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 3075 -11.04.2019