Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄

  • Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 2394 -22.03.2019