Κλειστές θα παραμείνουν την Τετάρτη 27/3/19, οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου

  • Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, οι Διοικητικές Υπηρεσίες (και αυτές των  Κ.Ε.Π.)  του Δήμου Δωρίδος θα παραμείνουν κλειστές , λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων σε σεμινάριο (που θα διεξαχθεί στην Άμφισσα)  για την ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής

Ο Διευθυντής

 Γουργουλέτης Οδ. Επαμεινώνδας