Παράταση της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ».

  • Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλέφωνα: 2266022144
2634350015
FAX: 2266022393

Λιδωρίκι, 18.03.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Παράταση της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ».

Ανακοινώνουμε ότι, μετά από ενημέρωση που είχαμε από την ομάδα υλοποίησης του ανωτέρω έργου, η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων σε αυτό, παρατείνεται για πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι και την 19η/08/2019.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο έργο θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.