Ανακοίνωση Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

  • Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Χασούρας Ξενοφών
Δ/νση: Ευπάλιο, 33056
Τηλ.:   2634350013
e-mail: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι, την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και από ώρα 12.00 μ.μ. δε θα πραγματοποιηθεί καμία ηλεκτρονική εργασία ή συναλλαγή, λόγω εργασιών αντικατάστασης του server.

 

 

Ο Προϊστάμενος

Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ