Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄

  • Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 1399-21.02.2019