Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄

  • Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 543 – 25.01.2019