Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30΄

  • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 12056 – 21.12.2018