Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄

  • Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 11478 – 07.12.2018