Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 07 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00΄

  • Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 11227 – 03.12.2018