Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 02 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00΄

  • Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 11085 – 28.11.2018