Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, στις 02 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00΄

  • Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 11084 – 28.11.2018