ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη τεσσάρων (4) πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι αποκλειστικά με αντίτιμο) περιόδου 2018-2019.

  • Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

ΩΟΝΥΩ9Ζ-2ΝΕ