Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00΄

  • Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος