Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄

  • Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 8748 – 20.09.2018 (1)