Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Αυγούστου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00΄

  • Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 7579 – 21.08.2018