ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2018»

  • Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δεύτερη μετά από άγονο