Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄

  • Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 5989 – 09.07.2018