ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ”

  • Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Βελτιώσεις ασφαλτοτάπητα δημ. οδοπ. ΤΚ Μοναστ. με ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ 61Β8Ω9Ζ-ΡΝ8 με ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ