ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

  • Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜ. ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ ΩΝΘ9Ω9Ζ-Κ4Ω με ΑΔΑΜ (1)

ΤΕΥΔ.doc