ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ, ΜΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ, ΦΙΛΟΘΕΗ)

  • Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ATT88382

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ-με-ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ-1