Ψήφισμα

  • Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 13 Ιουνίου 2018, ετέθη εκτός Ημερήσιας Διάταξης το θέμα της ονομασίας του γειτονικού Κράτους των Σκοπίων.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά    α π ό λ υ τ η     π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

  1. Η Μακεδονία είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
  2. Δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα.
  3. Καμία αλυτρωτική αναφορά δεν γίνεται αποδεκτό να υπάρχει ούτε στο σύνταγμα, ούτε στα βιβλία, ούτε στην εν γένει εκπαίδευση της γείτονος χώρας.
  4. Αδιαπραγμάτευτη και ακλόνητη εθνική στάση αποτελεί η μη χρήση του όρου «Μακεδονία» και των παραγώγων του στην οριστική ονομασία του κράτους των Σκοπίων.
  5. Για ένα τόσο σημαντικό Εθνικό Ζήτημα επιβάλλεται να γίνει Δημοψήφισμα.