Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄

  • Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 3256 – 12.04.2018