Ανακοίνωση για ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και κατόχων επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

  • Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση-για-ανανέωση-αδειών-μέχρι-31.03.2018